Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

may tap the duc

                TUYỂN SINH CÁC LỚP 9 LUYỆN THI VÀO LỚP 10

                                      (Năm học 2018 - 2019)

Nhằm hệ thống kiến thức và rèn luyện phương pháp, kỹ năng làm bài, luyện đề

để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019 các trường công lập

và các trường chuyên. Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa mở các lớp 9 luyện thi cấp tốc

vào vào lớp 10 do các Thầy, Cô giáo trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam

có nhiều kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy.

 1. Lịch học: xem chi tiết lịch học ở bảng dưới

 2. Số buổi học: học tổng số 24 buổi cho mỗi môn.

 3. Địa điểm học: Trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình - Số 50 Nam Cao, Ba Đình

         (trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam cũ)

 4. Đăng ký học: Từ ngày 01/03/2018 đến ngày 09/04/2018

          Sáng:          từ   8h00 đến 11h00

          Chiều:         từ 15h00 đến 18h30

          (Tất cả các ngày trong tuần) tại Văn phòng Trung tâm BDVH Hà Nội-Amsterdam

                                              LỊCH HỌC CÁC LỚP 9

LỚP THỜI GIAN KHAI GIẢNG

Văn, Toán

Không chuyên

Thứ 3, 5, 7: Từ 18h00 - 21h15 10/04/2018

Anh

Không chuyên

Thứ 2, 4, 6: Từ 18h00 - 19h30 11/04/2018
Toán chuyên Thứ 2, 4, 6: Từ 19h45 - 21h15 11/04/2018
Lý chuyên Thứ 2, 4, 6: Từ 19h45 - 21h15 11/04/2018
Hóa chuyên Thứ 2, 4, 6: Từ 19h45 - 21h15 11/04/2018
Sinh chuyên Thứ 2, 4, 6: Từ 19h45 - 21h15 11/04/2018
Văn chuyên Thứ 2, 4, 6: Từ 19h45 - 21h15 11/04/2018
Sử chuyên Thứ 2, 4, 6: Từ 19h45 - 21h15 11/04/2018
Địa chuyên Thứ 4, 6, CN: Từ 19h45 - 21h15 11/04/2018
Anh chuyên Thứ 2, 4, 6: Từ 19h45 - 21h15 11/04/2018

Chuyên mục phụ

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09