Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

may tap the duc

Trung tâm Bồi dưỡng văn Hà Nội-Amsterdam tổ chức các lớp bồi dưỡng hè 2017

và trong suốt cả năm học 2017-2018 nhằm củng cố kiến thức và rèn luyện phương pháp học tập.

Các lớp sẽ do các Thầy, Cô giáo trường Hà Nội–Amsterdam trực tiếp giảng dạy.

Địa điểm học: Trường THPT Nguyễn Trãi (Trường THPT Chuyên Hà nội - Amsterdam cũ)

số 50 Nam Cao - Ba Đình - HN

* Thời gian đăng ký học: đăng ký nhập học từ 20/5/2017

Chiều: từ 17h30 (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Thứ Bẩy: Chiều từ 14h30

Chủ nhật: Sáng từ 8h30    Chiều: từ 16h00

LỊCH HỌC

Lớp 2      2VT1      Thứ 7 (14h30 - 17h45)       K.giảng (dự kiến)    17/6/2017

               2VT2      Chủ nhật (8h00 – 11h15)    K.giảng (dự kiến)    18/6/2017

Lớp 3      3VT1      Thứ 7 (14h30 - 17h45)       K.giảng (dự kiến)    17/6/2017

               3VT2      Chủ nhật (8h00 – 11h15)    K.giảng (dự kiến)    18/6/2017

Lớp 4      4VT1      Thứ 7 (14h30 - 17h45)       K.giảng (dự kiến)     17/6/2017

               4TV2      Chủ Nhật (8h00 – 11h15)    K.giảng (dự kiến)    18/6/2017

Lớp 5      5VT1      Thứ 7 (14h30 – 17h45)       K.giảng (dự kiến)    17/6/2017

               5VT2      Chủ nhật (8h00 – 11h15)     K.giảng (dự kiến)    18/6/2017

Lớp 6      6 Anh     Thứ 2 (18h00 – 19h30)        K.giảng (dự kiến)    12/6/2017

               6 Toán    Thứ 6 (18h00 – 19h30)       K.giảng (dự kiến)     16/6/2017

               6 Văn      Chủ nhật (18h00 – 19h30)   K.giảng (dự kiến)   18/6/2017

               6 Lý        Thứ 7 (18h00 – 19h30)       K.giảng (dự kiến)    17/6/2017

Lớp 7      7 Anh      Thứ 3 (18h00 – 19h30)       K.giảng (dự kiến)    13/6/2017

               7 Toán     Thứ 7 (18h00 – 19h30)      K.giảng (dự kiến)     17/6/2017

               7 Văn      Thứ 4 (18h00 – 19h30)      K.giảng (dự kiến)    14/6/2017

               7 Lý         Thứ 2 (18h00 – 19h30)      K.giảng (dự kiến)    12/6/2017

Lớp 8      8 Văn      Thứ 5 (18h00 – 19h30)       K.giảng (dự kiến)    15/6/2017

               8 Toán     Thứ 7 (18h00 – 19h30)      K.giảng (dự kiến)    17/6/2017

               8 Anh      Thứ 4 (18h00 - 19h30)       K.giảng (dự kiến)    14/6/2017

               8 Lý         Chủ nhật (16h15 – 18h00)  K.giảng (dự kiến)   18/6/2017

               8 Hoá      Chủ nhật (18h00 – 19h30)   K.giảng (dự kiến)   18/6/2017

Lớp 9 (Không Chuyên) 

               9V1   Thứ 4 (18h00-19h30) & CN (9h45-11h15) K.giảng (dự kiến) 14/6/2017

               9T1   Thứ 4 (19h45-21h15) & CN (8h00-9h30) K.giảng (dự kiến) 14/6/2017

               9 Lý         Chủ nhật (18h00 – 19h30)   K.giảng (dự kiến) 18/6/2017

               9 Hóa      Chủ nhật (16h15 – 17h45)    K.giảng (dự kiến) 18/6/2017

               9 Anh      Thứ 5 (18h00 -19h30)          K.giảng (dự kiến) 15/6/2017

Lớp 9 (Chuyên)  

               9TC         Thứ 6 (18h00 - 21h15)        K.giảng 30/6/2017

               9HC        Thứ 6 (18h00 – 21h15)        K.giảng (dự kiến)  16/6/2017

               9LC         Chủ nhật (16h15 – 19h30)   K.giảng (dự kiến)  18/6/2017

               9AC        Chủ nhật (16h15 – 19h30)   K.giảng (dự kiến)   18/6/2017

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09