Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

may tap the duc

Kính mời Phụ huynh và học sinh tải về TẠI ĐÂY

                                                              MỘT SỐ LƯU Ý

                                        KHI XEM SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI

1. Toàn bộ thí sinh đều thi tại trường THPT Nguyễn Trãi - phố Nam Cao

2. Bài thi của thí sinh sẽ không được trả lại; Thí sinh có nhu cầu Phúc tra xin đến Văn phòng

Trung tâm để làm thủ tục.

Ngày Thứ Bẩy (07/5/2022) Trung tâm sẽ thông báo Kết quả bài thi thử của Thí sinh trên Website

và tại Văn phòng Trung tâm.

3. Hướng dẫn xem số báo danh và thông tin phòng thi:

 * Cột Số báo danh: là số báo danh của thí sinh dùng trong kỳ thi thử. Mỗi thí sinh chỉ dùng

1 số báo danh; số báo danh gồm 6 ký tự được đánh theo thứ tự của Họ và tên thí sinh

(theo thứ tự ưu tiên của bảng chữ cái A-Z: Tên-Họ-Đệm)

* Cột Họ và tên: là họ và tên của thí sinh đã đăng ký và đã được sắp xếp theo vần

Tên-Họ-Đệm (theo thứ tự bảng chữ cái A-Z)

Ngày sinh, Lớp, Trường THCS: là các thông tin cá nhân của thí sinh đăng ký thi thử

* Cột Thông tin phòng thi:

Thí sinh đăng ký thi môn nào sẽ có số phòng thi tương ứng theo từng môn đăng ký

Ví dụ: Thí sinh Phạm An Bình (STT: 55) có đăng ký thi 04 môn:

Văn ĐK+ Toán ĐK + Anh ĐK + Lý Chuyên có thông tin như sau: 

Văn P: 2; Toán P: 2; Anh P: 2; LýCH P: 1

Có nghĩa là:

Số báo danh của thí sinh là T90055 và ngồi thi tại các phòng như sau:

Sáng 30/4/2022:          Thi môn Văn ĐK tại phòng thi 2

                                     Thi môn Anh ĐK tại phòng thi 2

Chiều 30/4/2022:         Thi môn Toán ĐK tại phòng thi 2

Sáng 01/5/2022:          Thi môn Lý Chuyên tại phòng thi 1

Sơ đồ phòng thi sẽ được dán kèm theo

4. Trước mỗi buổi thi của mỗi môn thi danh sách của thí sinh sẽ được dán tại địa điểm thi

(Trường THPT Nguyễn Trãi - phố Nam Cao)

                                                                                                                  Trân trọng!

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09