Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

may tap the duc

Mời Quý vị Phụ huynh và các em Học sinh nhấn vào "SỐ BÁO DANH" bên dưới để tải về xem.

SỐ BÁO DANH

                                                        MỘT SỐ LƯU Ý

                                   KHI XEM SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI

1. Toàn bộ thí sinh đều thi tại trường THPT Nguyễn Trãi - phố Nam Cao

2. Bài thi của thí sinh sẽ không được trả lại; Thí sinh có nhu cầu Phúc tra xin đến Văn phòng

Trung tâm để làm thủ tục.

Ngày Thứ Bẩy (13/6/2020 và 20/6/2020) Trung tâm sẽ thông báo Kết quả bài thi thử của Thí

sinh trên Website hanoi-ams.edu.vn và tại Văn phòng Trung tâm.

3. Hướng dẫn xem số báo danh và thông tin phòng thi:

+ Cột Số báo danh: là số báo danh của thí sinh dùng trong kỳ thi thử.

Mỗi thí sinh chỉ dùng 1 số báo danh; số báo danh gồm 6 ký tự được đánh theo thứ tự của

Họ và tên thí sinh (theo thứ tự ưu tiên của bảng chữ cái A-Z: Tên-Đệm-Họ)

+ Cột Họ và tên: là họ và tên của thí sinh đã đăng ký và đã được sắp xếp theo Tên-Đệm-Họ

(theo thứ tự bảng chữ cái A-Z)

+ Ngày sinh, Lớp, Trường THCS: là các thông tin cá nhân của thí sinh đăng ký thi thử

+ Cột Thông tin phòng thi:

Thí sinh đăng ký thi môn nào sẽ có số phòng thi tương ứng theo từng môn đăng ký

Ví dụ: Thí sinh Lê Thành Vinh (STT: 662) có đăng ký thi 05 môn:

Văn ĐK+ Toán ĐK + Anh ĐK + Toán Chuyên và Lý Chuyên có thông tin như sau: 

Văn P:18; Toán P:19; Anh P:18; ToánCH P:2; LýCH P:2

Có nghĩa là:

Số báo danh của thí sinh là T90662 và ngồi thi tại các phòng như sau:

Sáng 07/6/2020:         Thi môn Văn ĐK tại phòng thi 18

                                    Thi môn Anh ĐK tại phòng thi 18

Chiều 07/6/2020:        Thi môn Toán ĐK tại phòng thi 19

Sáng 14/6/2020:         Thi môn Toán Chuyên tại phòng thi 2

Chiều 14/6/2020:        Thi môn Lý Chuyên tại phòng thi 2

Sơ đồ phòng thi sẽ được dán kèm theo tại địa điểm thi.

4. Trước mỗi buổi thi của mỗi môn thi danh sách của thí sinh sẽ được dán tại địa điểm thi

(Trường THPT Nguyễn Trãi - phố Nam Cao)

Trân trọng!

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09